RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informujemy, że:
  1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „DIZANO ARCHITEKCI Szymon Przybysz” z siedzibą w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 62/64/63 wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Centralnej Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej Krajowego, NIP: 7282407465, adres e-mail: biuro@dizano.com.pl
  2. 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w poniższych celach:
W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody, w jednym lub większej liczbie określonych celów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  1. 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa oraz podmioty świadczące usługi na zlecenie Administratora danych, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych osobowych lub innego instrumentu prawnego zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały dalszemu udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom trzecim.
  2. 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do archiwizacji danej kategorii dokumentów, zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
  3. 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji każdego z powyższych celów.

.

Copyright © 2022 Szymon Przybysz   Wszelkie prawa zastrzeżone.