NAGRODY

„MODERNIZACJA ROKU”

„Projekt adaptacji hali przemysłowej/farbiarni na studia filmowo-telewizyjne i cele szkoleniowo-dydaktyczne” przy ul.Pomorskiej 69/71 w Łodzi zdobywa główną nagrodę i tytuł Modernizacji roku 2007. W XII Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku 2007”  tytułem Modernizacja Roku 2007 w kategorii „Najciekawsze modernizacje” została uhonorowana realizacja „Studia Nagrań Telewizyjnych w Łodzi”.

W konkursie Wykonawcy, Inwestorzy i Biura Projektowe zgłosili do oceny 630 zmodernizowanych obiektów. Konkurs „Modernizacja Roku” odbywa się pod merytorycznym patronatem: Ministerstwa Budownictwa, Ministerstwa Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Generalnego Konserwatora Zabytków i przy współpracy Polskiej Izby Przemysłowo Handlowej Budownictwa. Ranga konkursu jest równorzędna z konkursem „Budowa Roku” – czyli budowlanym Oskarem